Archives

Archive for the ‘İşletim Sistemleri - Debian’ Category

Linux makinelerde ethernet arayüzlerini birleştirme işlemi yapılabilmektedir. Buna genelde “bonding, trunk, etherchannel” gibi isimler verilmektedir. Arayüzleri birleştirme işlemi sistemin ağ performansını arttırmak için yapılabileceği gibi yedeklilik, sürdürülebilirlik için de yapılabilir.
Burada genelde pekçok anahtarlama cihazında bulunan IEEE 802.3ad standardını kullanacağız. Linux kernel’inde bu mode=4 olarak karşımıza çıkmaktadır.

Genel Bakış
Flow (İz) toplama işlemi kanuni bir gerekliliktir. Bu izler düzgün bir şekilde toplanıp belirtilen süre miktarınca saklanmalıdır. Bu izler sadece kanuni nedenlerle değil ayrıca ağ yönetimi açısından da toplanmasının önemi büyüktür. Toplanan izler ile ağ trafiğinin genel bir eğilimi saptanabileceği gibi çıkan çeşitli güvenlik olaylarının aydınlatılmasında da kullanılabilmektedir.
Bilgilerin daha sonra kullanılması ve işlenmesi [...]