Archives

Archive for December, 2009

Linux makinelerde ethernet arayüzlerini birleştirme işlemi yapılabilmektedir. Buna genelde “bonding, trunk, etherchannel” gibi isimler verilmektedir. Arayüzleri birleştirme işlemi sistemin ağ performansını arttırmak için yapılabileceği gibi yedeklilik, sürdürülebilirlik için de yapılabilir.
Burada genelde pekçok anahtarlama cihazında bulunan IEEE 802.3ad standardını kullanacağız. Linux kernel’inde bu mode=4 olarak karşımıza çıkmaktadır.